ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

รธส.และคณะ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

คลิกดู

บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

คลิกดู

กรมชลประทานสืบสานประเพณีไทย " สงกรานต์น้ำน้อย@RID " รณรงค์ร่วมกันประหยัดน้ำ

คลิกดู

หลักการบริหารจัดการน้ำในเขื่อน

คลิกดู

สารคดีน้ำ "ในหลวงกับพลังงานน้ำ"

คลิกดู

สารคดี สายน้ำ คือ ชีวิต

คลิกดู

วัฏจักรของน้ำ

คลิกดู

สารคดีกรมชลประทาน "พระบิดา แห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ"

คลิกดู

สารคดีกรมชลประทาน "ปราชญ์แห่งสายน้ำ"

คลิกดู

อู่ข้าว...อู่น้ำ กำเนิดน้ำ กำเนิดชีวิต โดย กรมชลประทาน

คลิกดู

111 ปี กรมชลประทาน

คลิกดู

ชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย

คลิกดู

สารคดี My King ในหลวงของเรา

คลิกดู

สายน้ำเพื่อชีวิต

คลิกดู